Onze website maakt gebruik van cookies

Willems NV hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker. Je kunt de WILLEMS webshop/verlanglijsten-website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze online-verlanglijsten en artikels zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Als je echter artikels wilt kopen op een verlanglijst of op onze webshop, moet je persoonlijke informatie invullen. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepaling van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Concreet betekent dit onder meer dat:
- de persoonlijke gegevens enkel worden verzameld en verwerkt met het doel om de door jou gevraagde informatie te vestrekken.
- de persoonlijke gegevens behandeld zullen worden als vertrouwelijke informatie en deze niet verhuurd of verkocht zullen worden aan derden.
- Je steeds toegang hebt tot je persoonlijke gegevens en deze op juistheid kunt controleren en onjuistheden in verband met je persoonlijke gegevens  steeds kunt verbeteren. Dit is mogelijk via de link "Mijn account" in het hoofdscherm.
- WILLEMS NV zich ertoe verbindt de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik kunnen maken van de door jou verstrekte persoonlijke gegevens.

Welke informatie verzamelen we?

WILLEMS NV verzamelt de door jou verstrekte persoonlijke gegevens. Je bent verplicht om bepaalde gegevens vrij te geven (waaronder je naam, adres en emailadres). Deze verplichte gegevens worden duidelijk aangeduid met een *. De verzamelde informatie wordt gebruikt om je online aankopen in ons informatica-systeem te verwerken.


Daarnaast noteert en bewaart WILLEMS NV informatie zoals het tijdstip van je laatste bezoek, het tijdstip waarop je een klantenaccount hebt aangemaakt en hoeveel keer je onze website hebt bezocht.

WILLEMS NV.

De informatie wordt niet doorgegeven aan reclamemakers, partners en andere partijen behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

Doel van de informatie

De informatie wordt verzameld om je onlinebestelling correct kunnen afhandelen en voor het voeren van onze financiële administatie.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt steeds toegang tot je persoonlijke gegevens om deze op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden te verbeteren. Je kunt op elk ogenblik vragen dat je persoonsgegevens uit het bestand van WILLEMS NV verwijderd worden. Je kunt je daarvoor wenden tot info@shopwillems.be.

Jouw toestemming en veranderingen in de privacyverklaring

Door onze website te gebruiken, aanvaard je het op dat ogenblik geldige privacybeleid en de gebruikersvoorwaarden. WILLEMS NV behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk ogenblik te wijzigen, aan te passen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. De privacyverklaring valt onder de Belgische wetgeving.

Meer informatie over de wet op de bescherming van persoonsgegevens en privacy vindt je op www.privacy.fgov.be.


Accept

Wij gebruiken cookies voor het goed functioneren van de website en het afstemmen van de inhoud naar uw  persoonlijke voorkeur.

Gaat u verder op onze website? Dan geeft u ons toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie? Lees onze cookieverklaring.