Privacyverklaring
Laatst bijgewerkt: 22 mei 2018

1. Inleiding
We nemen uw privacy al vele jaren serieus en gaan dit blijven doen. Op deze pagina wordt uitgelegd welke informatie we over u verzamelen, hoe we deze informatie kunnen gebruiken en welke stappen we nemen om ervoor te zorgen dat deze veilig wordt bewaard tijdens het gebruik van de Shopwillems-website.
Door gebruik te maken van onze website Shopwillems of door enig deel van deze website te bezoeken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie overeenkomstig dit Privacybeleid en wordt u geacht volledig met dit Privacybeleid akkoord te zijn gegaan.
Door uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, wordt u behandeld als een persoon die toestemming heeft gegeven voor de openbaarmakingen waarnaar in dit beleid wordt verwezen. Mocht u niet akkoord gaan met deze algemene voorwaarden, dan dient u deze site niet te gebruiken.

Internationale gebruikers
Door onze website te bezoeken en ons uw gegevens te verstrekken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat we vanwege de internationale dimensie van de site de gegevens die we tijdens onze relatie hebben verzameld, mogen gebruiken voor de doeleinden die in dit beleid worden vermeld of in onze andere communicatie met u, inclusief de overdracht van informatie buiten uw eigen rechtsgebied.
Bovendien dient u te begrijpen dat dergelijke gegevens mogelijk worden opgeslagen op servers die zich buiten het rechtsgebied van uw land bevinden. Door ons uw gegevens te verstrekken, stemt u in met de overdracht van dergelijke gegevens.

2. Informatie die we mogelijk verzamelen
2.1 Persoonlijk Identificeerbare Informatie (PII)
Door Shopwillems te gebruiken, kunnen we u vragen ons bepaalde Persoonlijk Identificeerbare Informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren.
Dit omvat, maar is niet beperkt tot, uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres. Deze informatie wordt gebruikt voor het verwerken van uw bestellingen wanneer u goederen of diensten bij ons koopt.
Wij gebruiken of onthullen uw verzamelde persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden dan het primaire doel zonder eerst uw toestemming te hebben verkregen of wanneer dit wettelijk vereist is.

2.2 Apparaat-informatie
Wanneer u Shopwillems bezoekt, maakt onze internetprovider een aantekening van uw bezoek.
De computersystemen en software die door de site worden gebruikt, verwerven bepaalde persoonlijke gegevens in het normale verloop van de dienst, wat noodzakelijk is om de internetcommunicatieprotocollen te kunnen gebruiken.
Ook, wordt de volgende informatie vastgelegd, gebruikt en gecontroleerd voor statistische doeleinden, handhaving van het privacybeleid en om gebruikersgeschillen te vergemakkelijken:

    IP-adressen en andere technische informatie
    Datum en tijdstip van uw bezoek
    Paginaweergaven en website-interactie

Deze gegevens worden na verwerking geannuleerd en worden uitsluitend gebruikt voor anonieme statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van de site en om te controleren of deze correct werkt.
De gegevens kunnen ook worden gebruikt om de verantwoordelijkheid te onderzoeken ingeval van computercriminaliteit die de site beschadigd; afgezien van deze mogelijkheid worden de gegevens met betrekking tot de webcontacten niet langer dan dertig dagen opgeslagen.

2.3 Cookies
Wij gebruiken cookies om gegevens op te slaan terwijl u Shopwillems bezoekt. U kunt uw browser configureren om onze cookies te weigeren.
Dit kan echter leiden tot verstoring van onze service, zoals het niet kunnen inloggen en niet opslaan van producten in uw winkelwagen.
Als u onze cookies wilt verwijderen, raden we aan om een plug-in te installeren die cookies verwijdert na uw bezoek.
Functionele cookie(s) die wij (tijdelijk) gebruiken zijn: winkelwagen, productsorteervolgorde, productlijstweergave, productfilters, kortingscodes, ...

3. Gegevensencryptie en opslag
Shopwillems maakt gebruik van SSL-coderingstechnologie. Uw communicatie met ons wordt uitsluitend overgedragen als gecodeerde gegevens.
We gebruiken computerwaarborgen zoals firewalls en gegevensversleuteling en we autoriseren de toegang tot persoonlijke informatie over uitsluitend voor die werknemers die het nodig hebben om hun functieverantwoordelijkheden te vervullen.
We bewaren en verwerken in de eerste plaats uw persoonlijke gegevens in de EU/Europese Economische Ruimte ("EER"). Als we uw persoonlijke gegevens buiten de EER overdragen, is dat omdat u hiermee heeft ingestemd of omdat we een wettelijke reden hebben om dit te doen.

We bewaren uw persoonlijke gegevens met het oog op de na-service, die u van ons al jaren gewoon bent.
In dit kader laat u ons toe, u te helpen bij de aankoop van toebehoren, accessoires van uw toestellen. Denken we hierbij aan stofzakken, waterfilters, koffiekannen, en vele andere accessoires.
Tevens geeft u ons op deze manier, de mogelijkheid u met raad en daad bij te staan bij de aankoop - vervanging van een bestaand toestel, of bij een technische interventie op een toestel, al dan niet onder (verlengde) waarborg.
Indien u wenst, kan u na de wettelijke termijn, vragen deze gegevens te verwijderen.  

4. Serviceproviders
We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden om onze dienst te vergemakkelijken. Deze diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

    Providers van betalingsdiensten (bv. Hipay, MultiSafepay)
    Bezorgdiensten ( bv. Bpost)
    Administratie- en factureringsdiensten

Onze overeenkomsten bepalen dat deze dienstverleners uw informatie alleen gebruiken in verband met de diensten die zij voor ons uitvoeren en niet voor eigen voordeel.

4. Links naar andere websites
Shopwillems, Selexion-website Willems of de Niwzi-website Willems kunnen links bevatten naar andere websites die niet onder ons beheer vallen.
Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid, de praktijken en de beschikbaarheid van sites van derden.
We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te bekijken voordat u persoonlijke gegevens verzendt.
U wordt ook geadviseerd om het juridisch beleid van de website van dergelijke sites te doorlopen, voordat u transacties via dergelijke sites aangaat.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de werking van dergelijke sites. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor fouten in betalingsbedragen, methode, technische problemen bij de betaling, enz.

5. Bescherming van kinderen
We erkennen het belang van de bescherming van de privacy en veiligheid van kinderen. Onze website en alle beschikbare diensten op deze website zijn niet gericht op kinderen onder de 13 jaar. We verzamelen niet bewust informatie over kinderen.

6. Schadeloosstellingen
U gaat ermee akkoord dat het gebruik van de site en het internet, zonder beperking, uitsluitend op eigen risico is en onderworpen is aan alle toepasselijke lokale, nationale, nationale en internationale wet- en regelgeving.
U gaat ermee akkoord dat internet geen beveiligd netwerk is en dat derden de informatie die de gebruiker via internet verzendt mogelijk kunnen onderscheppen, openen, gebruiken of beschadigen.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongeldige bestemmingen, verzendfouten of corruptie, onderschepping of beveiliging van gebruikersgegevens.
U gaat ermee akkoord dat we niet kunnen garanderen dat de site vrij zal zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code die vervuilende of destructieve eigenschappen vertoont.
U begrijpt en gaat ermee akkoord dat we niet garanderen dat de site ononderbroken of vrij van fouten is en dat we geen controle hebben over netwerken van derden of dat de gebruiker die bezoekt tijdens het gebruik van de site, en dat vertragingen en verstoringen van andere netwerkoverdrachten volledig buiten onze controle vallen.
U stemt ermee in dat wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid, integriteit, kwaliteitsvolledigheid, bruikbaarheid of waarde van inhoud, gegevens, documenten, grafische afbeeldingen, foto's en informatie.

7. Uw rechten
Op grond van de General Data Protection Regulation (GDPR) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018 (AVG) beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.
U heeft het recht kosteloos een kopie van de informatie die we over u bewaren, op te vragen.
U heeft het recht gegevens die wij over u hebben en die onjuist of onvolledig zijn, te corrigeren.
Waar van toepassing heeft u het recht om uw gegevens te blokkeren of te verwijderen. (het recht om te worden vergeten)
U heeft het recht op beperking van verwerking, bezwaar en gegevensportabiliteit.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

8. Diverse bepalingen
Indien enig deel van dit document ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat gedeelte worden uitgelegd op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving om zo goed mogelijk de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weer te geven, en de resterende delen blijven dan volledig van kracht.
Er wordt overeengekomen dat alle zaken met betrekking tot het gebruik van de EasyWebshop worden beheerst door de wetgeving van België en aanverwante EU-wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de General Data Protection Regulation (GDPR) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018 (AVG).
Er wordt overeengekomen dat de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de Rechtbanken in België van toepassing is op alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst of de uitvoering van de verplichtingen hieronder.
U stemt ermee in dit privacybeleid niet geheel of gedeeltelijk over te dragen of anderszins over te dragen; elke poging daartoe is ongeldig.
Alle voorwaarden die afwijken van dit privacybeleid in een door u gedane schriftelijke of elektronische communicatie zijn ongeldig.

9. Contactgegevens
Indien u vragen heeft over ons privacybeleid, gelieve ons te contacteren.

Willems nv - Shopwillems
Steenweg op Asse 83
1785 Brussegem
België
Tel. +32(0)2452.54.54
E-mail: info@shopwillems.be

10. Wijzigingen in dit privacybeleid
Dit Privacybeleid kan op elk moment door ons worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.


Accept

Wij gebruiken cookies voor het goed functioneren van de website en het afstemmen van de inhoud naar uw  persoonlijke voorkeur.

Gaat u verder op onze website? Dan geeft u ons toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie? Lees onze cookieverklaring.